Vores whistleblower ordningen giver mulighed for at være komplet anonym. Under indgivelsen af en indberetningen vil det være muligt at indberette anonymt, eller fortroligt. Vi kræver ikke, at du tilkendegiver din identitet. Som indberetter kan du derfor frit vælge, om du vil foretage en indberetning anonymt eller med angivelse af dine personlige kontaktoplysninger. 

Anonym kommunikation via postboks

Whistleblower ordningen fungere som en sikker og anonym postboks, hvor Athco-Engineering A/Skan tage kontakt til indberetteren igennem. Vi anbefaler, at postboksen anvendes, da det kan være vanskeligt for Athco-Engineering A/Sat gennemføre yderligere undersøgelser uden oplysninger fra dig.

Opmærksomhedspunkter til sikring af anonymitet

Whistleblowerordningen logger hverken IP-adressen eller maskin-ID’et på den computer, som indberetningen foretages fra. Ligeledes anvender portalen ikke cookies. Er den computer, hvorfra indberetningen foretages, ejet af Athco-Engineering A/Seller opkoblet på netværk, er der en risiko for at det bliver logget i browserens historik/og eller Athco-Engineering A/S log, hvilken IP-adresse og/eller hvilket maskin-ID indberetningen er foretaget fra, via den logning, der sker i Athco-Engineering A/S IT-systemer. 

 

Du kan eliminere denne risiko ved at foretage indberetningen fra en computer, som ikke er ejet af Athco-Engineering A/S eller koblet op på Athco-Engineering A/S netværk.

Opret ny indberetning

Denne whistleblower løsning bliver stillet til rådighed af WhistleService