I vores whistleblowerordning kan du foretage indberetning af alvorlige forhold, der vedrører Athco-Engineering A/S. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.


Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være blevet belyst. 


Alle indberetninger krypteres Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger, eller du kan vælge at indberette anonymt. Du kan læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse under punktet ”Anonymitet” ovenfor. I menuen kan du også under ”Whistleblowerpolitik” læse nærmere om rammerne for brug af vores ordning. Du kan få oplysning om behandlingen af personoplysninger i whistleblowerordningen under punktet ”Privatlivspolitik”.


Fra denne side er du i stand til at oprette en ny sikker indberetning eller følge op på en eksisterende indberetning.


Opfølgning på din indberetning kan være relevant af flere årsager:


1) Du ønsker at se status for din indberetning for at kontrollere, om der er sket yderligere sagsbehandling.


2) Du ønsker at give yderligere oplysninger til din indberetning.


3) Whistleblowerenheden har anmodet om yderligere oplysninger fra dig for at hjælpe dem med at følge op på din indberetning.

Opret ny indberetning

Denne whistleblower løsning bliver stillet til rådighed af WhistleService